Aktualności

Nowy wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty.

UWAGA PRACODAWCY

Nowy wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty.

1 lipca 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018, zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 29 czerwca 2018r., Poz. 1264).

Do rozporządzenia dodany został załącznik, zawierający wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenia na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty.

Nowe przepisy mają zastosowanie do spraw z zakresu wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz udzielania zezwoleń na pobyt czasowy. Przepisy nowego rozporządzenia stosuje się do wniosków złożonych od 1 lipca br. oraz do spraw wszczętych i nie zakończonych przed wejściem w życie rozporządzenia.